AKTUALNOŚCI


Miło nam poinformować naszych obecnych i przyszłych klientów, że nasze laboratorium badawcze z dniem 13.05.2014 uzyskało Certyfikat Akredytacji

PCA nr AB 1511 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie.


Certyfikat ten potwierdza spełnianie ogólnych wymagań dotyczących kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących przedstawionych w normie


PN-EN ISO/IEC 17025:2005.


Szczegółowy zakres akredytacji dostępny w linku powyżej.

REFERENCJE

Nasze referencje to wieloletnie doświadczenie w obsłudze kontraktów i wielu zadowolonych partnerów i kontrachentów.


Zapraszamy do współpracy

BETON - BADANIA


 • Pobieranie próbek betonu - Badanie akredytowane
 • Badanie konsystencji mieszanki betonowej - Badanie akredytowane
 • Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej - Badanie akredytowane
 • Badane wytrzymałości betonu na ściskanie - Badanie akredytowane
 • Oznaczenie nasiąkliwości betonu - Badanie akredytowane
 • Oznaczenie stopnia mrozoodporności betonu 
 • Oznaczenie stopnia wodoszczelności - Badanie akredytowane
 • Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem - Badanie akredytowane
 • Badane gęstości objętościowej betonu 
 • Badanie galanterii betonowej (kostka drogowa) 
 • Badania nieniszczące - Badania młotkiem Schmidta 


BADANIE CEMENTU


 • Oznaczenie czasów wiązania i stalosci objętości 
 • Oznaczenie wytrzymałości na zginanie beleczek
 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie beleczek