AKTUALNOŚCI


Miło nam poinformować naszych obecnych i przyszłych klientów, że nasze laboratorium badawcze z dniem 13.05.2014 uzyskało Certyfikat Akredytacji

PCA nr AB 1511 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie.


Certyfikat ten potwierdza spełnianie ogólnych wymagań dotyczących kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących przedstawionych w normie


PN-EN ISO/IEC 17025:2005.


Szczegółowy zakres akredytacji dostępny w linku powyżej.

REFERENCJE

Nasze referencje to wieloletnie doświadczenie w obsłudze kontraktów i wielu zadowolonych partnerów i kontrachentów.


Zapraszamy do współpracy

BADANIA GRUNTÓW


  • Pobieranie próbek
  • Badanie oznaczenia stanu i wskaźnika plastyczności gruntów spoistych — Casagrande’a
  • Zawartość humusu
  • Badanie gęstości objętościowej przy wilgotności optymalnej — Proctor
  • Wskaźnik nośności CBR
  • Pęcznienie liniowe
  • Opracowanie recept na grunt stabilizowany wapnem lub cementem - stabilizacja gruntu